Friday, May 6, 2011

บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี กับรถบิ๊กไบค์ ฅ-คนรักรถ นานา พีเค Bum Super Bike

บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี กับรถบิ๊กไบค์ ฅ-คนรักรถ นานา พีเค Bum Super Bike

บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี กับรถบิ๊กไบค์ ฅ-คนรักรถ นานา พีเค Bum Super Bike
เอาใจคนรักรถมอเตอร์ไซด์ พบกับอดีตนางสาวไทย บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี กับรถบิ๊กไบค์ที่เธอเป็นเจ้าของ พร้อมทัวร์ไปกับกลุ่มบิ๊กไบค์ของบุ๋ม ปนัดดา ที่เดินทางจาก กทม ไป อรัญประเทศ

http://www.motorcyc.in.th/motorcycle-t/บุ๋ม-ปนัดดา-วงศ์ผู้ดี/0 comments:

Post a Comment